Swing fit golf

BartJan Klop

SwingFit Golf Programma

De Golf Swing is zonder twijfel binnen de sport een uitermate complexe  beweging waarin juiste afstemming van flexibiliteit, kracht, coördinatie en balans (biomechanische eigenschappen) de basis vormen voor een stabiele swing.

Deze biomechanische eigenschappen nemen echter af in tijd, zeker wanneer blessures / operaties de golfer een periode uitschakelen.

Gevolg hiervan kan zijn dat het plezier in het spel overgaat in frustratie waardoor het enthousiasme afneemt en golfers stoppen.

Niet nodig vinden wij en inmiddels ook gebleken !

SwingFit Golf biedt een nauwe samenwerking tussen Patrick Bourgonje, PGA Professional te Warmond en BartJan Klop, sportfysiotherapeut te Voorschoten.

Kernpunten in onze samenwerking zijn:

analyseren en evalueren fysieke beperkingen en mogelijkheden.
analyseren en evalueren van de golfswing.
afstemming van gegevens en plan van aanpak opstellen.

Werk methoden:
Revalidatie traject:  fysiotherapeutisch traject waarin voorwaarden worden gecreëerd om de sport weer op te pakken na bijvoorbeeld langdurige blessures en herstel na operaties.
Powertraining: een effectieve trainingsmethode om spierfunctie te verbeteren zowel tijdens als na het revalidatie traject.   
Golf les: de essentie van de sport staat centraal:  op een veilige, leuke en lichamelijk verantwoorde manier het golfniveau te verbeteren.
Videotraining:  hier wordt aandacht besteed aan inzicht in positie en beweging van de golfswing. Positieve feedback bevorderd het inzicht van de eigen swing!
Thuisoefenprogramma: een combinatie van tips, adviezen en oefeningen om de vaardigheden uit de werkmethoden te onderhouden dan wel te verbeteren.

Bent u geïnteresseerd en heeft u behoefte aan meer informatie betreffende onze werkwijze:

Patrick Bourgonje: patrick@patrickbourgonje.nl   // www.patrickbourgonje.nl

                                Tel: 06-53777966

BartJan Klop         : bart@paulidespartners.nl        //  www.paulidespartners.nl

                                Tel: 071-5617336