Nieuwe heup of een nieuwe knie

Arjen van de Paverd

Rijnland Heup & Knie Prothesiologie Netwerk

Paulides + Partners is sinds enkele jaren verbonden aan het Rijnland Heup & Knie Netwerk.

Dit is een samenwerking van de maatschap Orthopedie van het Alrijne Ziekenhuis en tientallen fysiotherapiepraktijken in de regio.

Het netwerk zorgt voor eenduidige en kwalitatieve zorg bij patiënten na een gewrichtsvervangende operatie van heup of knie.

De behandelprotocollen zijn gezamenlijk door de bij het netwerk aangesloten fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen van het Alrijne opgesteld.

 

Revalidatie na een nieuwe heup of knie

Voor de operatie:

Aangeraden wordt om alvast een afspraak te maken met uw fysiotherapeut.

U kunt vragen stellen en alvast oefenen met het lopen met krukken. Ook kunnen er adviezen gegeven worden en oefeningen worden doorgenomen.  Tevens heeft de fysiotherapeut dan al een goed beeld van de pre-operatieve fase, zoals het looppatroon.

 

Na de operatie:

De eerste 6 weken:

Na de operatie krijgt u direct fysiotherapie in het ziekenhuis. Bij thuiskomst (na 2-3 dagen) wordt de behandeling voortgezet.

U loopt deze periode met twee krukken

Na 2 weken vindt er wondcontrole plaats, na 6-8 weken is er een controle bij de orthopeed.

6 weken tot 3 maanden

Afbouw van het gebruik van krukken. Verdere opbouw van oefentherapie bij de fysiotherapeut.

3 tot 6 maanden

Verdere uitbreiding van de oefentherapie bij de fysiotherapeut.

Hervatten werk, hobby’s en sport.

Na 6 maanden is er oha een controle bij de orthopeed.

 

Wanneer het behandeldoel(en) bereikt is / zijn, wordt de fysiotherapie in overleg beëindigd.

 

www.rijnlandheupknienetwerk.nl