Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om calamiteiten, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden. 
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te vewijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok in de wacht- of kleedruimtes achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • Waardevolle spullen kunnen tijdens het oefenen in de zaal aan één van de aanwezige therapeuten worden afgegeven.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij het parkeren van fiets, brommer, scootmobiel of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Bij gebruik van drinkbekertjes gelieve deze na gebruik in de prullenbak te deponeren.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie e.d.) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan in de praktijk.
 • Wij verzoeken u uw mobiele telefoon tijdens behandeling of training uit te zetten