COPD

Anne-Marie Kupers-Bruinsma

Patiënten met COPD kunnen klachten ervaren van kortademigheid, een beperkt inspanningsvermogen en beperking op sociaal en/of professioneel gebied.
Veel klachten die COPD patiënten ervaren zijn te wijten aan inactiviteit en spierzwakte. Inspanning wordt vermeden als gevolg van ervaren kortademigheid, vermoeidheid en/ of angst.
Naast medicamenteuze behandeling kan bewegen onder begeleiding van de fysiotherapeut u helpen uw klachten te verminderen.
De training heeft ook een directe positieve invloed op andere bij COPD voorkomende aandoeningen, zoals osteoporose, diabetes, hart- en vaatziekten.
De training wordt individueel afgestemd hetgeen beoordeeld wordt door een van te voren afgenomen intake. Deze intake bestaat onder andere uit conditietesten en het meten van de saturatie, het zuurstofgehalte in het bloed. De training vindt plaats in ons bewegingscentrum op de Van Beethovenlaan 69b waar wij de beschikking hebben over diverse cardio- en krachtapparatuur. Tijdens de training kan zowel de saturatie, als de bloeddruk gecontroleerd worden.

De begeleidend fysiotherapeut  is speciaal opgeleid om patienten met deze aandoening te begeleiden. De duur van de training is ca. 1 uur. Afhankelijk van het behandeldoel kan 1 of 2 keer per week getraind worden. Na afloop wordt een eindevaluatie gemaakt en vind terugkoppeling plaats naar de verwijzend arts over het behaalde resultaat.