Oncologie en fysiotherapie

Petra Gielink & Adé van der Plas

Tegenwoordig zijn de verschillende oncologische aandoeningen steeds beter te behandelen en leven mensen langer met de gevolgen van de uitgebreide medische behandeling. Blijvende vermoeidheid en conditieverlies zijn veel voorkomende klachten. Ook de emotionele en fysieke verwerking hebben een grote impact op het algemeen welzijn van de patiënt. In tegenstelling tot vroeger is nu het advies om goed in beweging te blijven en zelfs om actief te gaan trainen.

Uit onderzoek is gebleken dat zowel duur- als krachttraining een positief effect heeft op de spierkracht, de conditie en op de kwaliteit van leven bij mensen die behandeld zijn voor kanker. Ook neemt hierdoor de vermoeidheid af. Gebleken is dat ook nog een jaar na het beëindigen van de therapie deze positieve effecten behouden blijven.

Ook tijdens het medische behandeltraject wordt het aanbevolen om te trainen. Fysieke activiteit helpt om de conditie van een patiënt zoveel mogelijk op peil te houden en om de neveneffecten van de chemotherapie beter te verdragen.

Wanneer duidelijk wordt dat er geen zicht meer is op genezing en er een palliatief behandeltraject wordt ingezet, kunt u ook begeleid worden in het behouden of verbeteren van uw conditie en algeheel functioneren maar de kwaliteit van leven staat voorop. Ook is er aandacht voor het leren omgaan met de beperkingen die het ziekteproces met zich meebrengt.

Bij Paulides+ Partners kunt u terecht voor trainingen tijdens en na het oncologische traject en in de fase van palliatieve behandeling.

De eerste afspraak is een uitgebreide intake waarbij in samenspraak de trainingsdoelen worden vastgesteld. Vervolgens wordt er een individueel trainingsprogramma opgesteld.

Doorgaans vinden de trainingen 2x per week plaats, gedurende ca. 50 minuten, in ons trainingscentrum aan de van Beethovenlaan.

 

Voor meer informatie over onderzoek en andere interessante websites:

https://www.paulidespartners.nl/fysiotherapie/oedeemfysiotherapie

https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/factsheets/kngf_factscheet_fitheid_bij_kanker-def.pdf

www.iknl.nl Integraal kankercentrum Nederland

www.kwfkankerbestrijding.nl

www.lymfoedeem.nl

www.nki.nl Nederlands kanker instituut

www.nvfl.nl Nederlandse vereniging voor fysiotherapie binnen de lymfologie en oncologie

www.onconet.nl