Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI)

Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI)

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

De GLI is gericht op

 • Gezonde voeding en eetgewoontes
 • Gezond bewegen                                                                                        
 • Slapen en stress & ontspanning

Het leefstijlprogramma dat wordt aangeboden heet COOL. COOL staat voor COaching Op Leefstijl en is een 2 jaar durend programma. U behoudt zelf de regie over het werken aan uw persoonlijke doelen. Hierbij wordt u door de leefstijlcoach gemotiveerd en ondersteund in een basisprogramma en in een onderhouds-programma.  Het basisprogramma van ongeveer 8 maanden bestaat uit: individuele gesprekken en 8 groepssessies. Het onderhoudsprogramma heeft ongeveer dezelfde opzet als het basisprogramma, maar verspreid over ongeveer 16 maanden. 

 

Doelgroep:

 • Mensen van 18 jaar en ouder
 • Verzekerden met een BMI vanaf 25 (overgewicht)  én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2
 • Verzekerden met een BMI vanaf 30 (obesitas / ernstig overgewicht)

 

Voordelen van de GLI voor u:

 • U kijkt samen met de leefstijlcoach welke veranderingen in uw leefstijl al een groot effect kunnen hebben. De leefstijlcoach ondersteunt u uw gedrag te veranderen.
 • Een aanpak die zich op het totale plaatje richt, heeft meer effect dan een aanpak van één van deze onderwerpen.
 • U stelt samen de doelen op waaruit acties volgen die bij u passen, in uw eigen tempo.
 • U krijgt individuele aandacht, maar u kunt ook ervaringen uitwisselen in de groep.
 • Uw huisarts, Praktijkondersteuner Huisarts of specialist kunnen u op de achtergrond blijven ondersteunen.

De huisarts , praktijk-ondersteuner of specialist stellen de diagnose of de verzekerde in aanmerking komt voor een GLI. Een verwijzing is noodzakelijk.

De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten vallen niet onder het eigen risico.