Schouderklachten

Martijn Anker

Schouderklachten

Klachten van de schouder

Pijnklachten van de schouder komen vaak voor. Eén op de drie Nederlanders heeft wel eens last van zijn of haar schouder. Vrouwen hebben iets vaker last dan mannen. Een gemiddelde huisarts ziet drie keer per week een patiënt met schouderklachten. De klachten zijn vaak langdurig. Na 6 weken is pas bij 30 % van de patiënten de klacht over en na 12 maanden heeft 40% van de patiënten nog steeds last.

Oorzaken

De oorzaak van de schouderklachten ligt vaak in een verkeerde houding of beweging. Ook kan een trauma / letsel de oorzaak zijn.

Pijn in de schouder komt in meeste gevallen vanuit de “weke delen”. Dit zijn spieren, pezen of banden rondom het gewricht. Medische termen hiervoor zijn bursitis of slijmbeurs ontsteking, tendinitis of peesontsteking en ‘impingement syndroom’. Soms komt de pijn van het bot of het kraakbeen en dan spreekt men van artrose.

Klachten die geleidelijk ontstaan, gepaard gaan met hevige pijn of waarbij nekklachten aanwezig zijn hebben een slechte prognose. Het herstel hiervan duurt vaak lang. Dit geld ook voor klachten waarbij herhaaldelijke beweging in werk of sport de oorzaak is. Bijvoorbeeld schilderen of tennissen.

Wat kan de fysiotherapeut doen

De fysiotherapeut zal een analyse maken van de klachten en samen met de patiënt een behandelplan opzetten.

Behandeling

Als de patiënt eerst bij de huisarts komt, zal hij adviseren om de pijnlijke activiteiten te vermijden en mogelijk pijnstillers voorschrijven. Als na één of twee weken de klachten niet verbeterd zijn, kan de huisarts doorverwijzen naar een fysiotherapeut of manueel therapeut.

Afhankelijk van de analyse zal het behandelplan zich richten op de pijn en / of de stijfheid van de schouder. De uiteindelijke doelstelling van de behandeling richt zich op de specifieke problemen van de patiënt. Is bijvoorbeeld door de klachten het slapen sterk verstoord, of gaat het de patiënt vooral om weer pijnvrij te kunnen tennissen.

De behandeling bestaat uit voorlichting over wat er aan de hand is en wat de patiënt zelf kan doen. Huiswerkoefeningen maken bijna altijd deel uit van de behandeling. Daarnaast kan de fysiotherapeut de schouder behandelen met behulp van mobilisaties, het ‘los maken’ van het gewricht. Een manueel therapeut kan de behandeling ondersteunen als de nek of ruggenwervels bij de klachten betrokken zijn. Ook kan er worden gekozen voor het trainen van de schouder onder begeleiding van de therapeut.