Rugklachten

Rugklachten zijn veel voorkomende klachten die zich kenmerken door pijn en stijfheid. In de meeste gevallen, ongeveer 95%, is er geen aanwijsbare oorzaak voor deze klachten. Echter, de pijn en/of stijfheid is vaak wel gerelateerd aan houding of beweging. Een beperking in spierkracht, stabiliteit of coordinatie kan dan leiden tot klachten.

Individuele aanpak

Het kernpunt van de behandling is een actieve aanpak waarbij specifiek wordt ingegaan op de individuele klachten. Het eerste consult bestaat uit een intake gesprek en lichamelijk onderzoek waarna een behandelplan wordt opgesteld. In enkele gevallen zal uit het onderzoek blijken blijken dat er voorwaarden moeten worden geschapen om te kunnen starten met training. Bijvoorbeeld door middel van manuele therapie.

Training

De conclusie van de intake zal uitgebreid worden besproken met de patiënt. De bedoeling hiervan is dat de patiënt inzicht krijgt in zijn of haar klachten en daardoor zelf effectief kan meewerken aan het herstel. Ook zal worden ingegaan op de training en welke oefeningen men zelf kan doen om het herstelproces te ondersteunen.  

Coördinatie en stabiliteit van de romp zijn de basis vaardigheden waarop wordt getraind. De opbouw in de training is functioneel. Dat wil zeggen dat er wordt getraind in bewegingsvormen die in het daglijks leven regelmatig voorkomen. Daarnaast wordt altijd gekeken naar de algemene conditie omdat is vastgesteld dat een slechte algemene conditie in verband staat met rugklachten.