Ouderenzorg

Zorg op maat is er ook voor u!

Bewegen doet ieder mens. De kwaliteit van leven wordt voor een deel bepaald door de wijze waarop u zich kunt bewegen.

Als je ouder wordt en minder beweeglijk, kunnen er belemmeringen of  klachten ontstaan die de kwaliteit van leven doen afnemen. Deze situatie vraagt speciale aandacht en zorg, iets waar Paulides + Partners zich in gespecialiseerd heeft.

Specialisatie

De fysiotherapeuten zijn ieder gespecialiseerd in een specifieke ziektebeeld zoals Parkinson, een beroerte, chronische longziekten (COPD), diabetisch en/of hart- en vaatziekten en geriatrie. Er is sprake van structureel overleg tussen de fysiotherapeuten zodat er optimaal gebruik gemaakt wordt van alle kennis die in huis is.

De fysiotherapeuten hebben een ruime ervaring met het werken in de praktijk. Tevens komen de therapeuten ook aan huis en in verzorgingshuizen. Allen staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register (CKR) en houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen en scholing.

OuderenZorgTeam

Paulides + Partners beschikt over een ruim aanbod van zorg voor degene die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Deze zorg is samengevoegd in ons OuderenZorgTeam (OZT). Er wordt gewerkt vanuit specifieke kennis over de kwetsbaarheid van het ouder worden en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De therapie is gericht op het herwinnen van en het omgaan met het verlies van beweeglijkheid en zelfstandigheid. De fysiotherapeuten adviseren en begeleiden ook uw gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Deze begeleiding kan bijvoorbeeld gericht zijn op het informeren over uw ziektebeeld, advies bij dagelijkse handelingen en het gebruik van hulpmiddelen.