Orofaciale fysiotherapie

Wat is Orofaciale Fysiotherapie?

De orofaciaal fysiotherapeut is een specialist die u helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. Deze fysiotherapeut wordt hierom ook wel eens aangeduid als kaakfysiotherapeut. Er is veelal een nauwe samenwerking met de huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, tandarts-gnatoloog, KNO-arts of een andere medische specialist.

De orofaciaal fysiotherapeut is uitgebreid geschoold in tandheelkundige aspecten, specifieke zenuwaandoeningen en specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

De orofaciaal fysiotherapeut is deskundige en kan u goed adviseren en begeleiden bij pijn en functieproblemen in het hoofd, het aangezicht en de halsregio.

Behandelprocedure Orofaciale Fysiotherapie.

 1. Intake

  Tijdens het eerste consult zal een groot deel van de zitting bestaan uit het uitvragen van uw klachten. Aan de hand van een anamnese wordt onderzocht wat de mate en de ernst van uw klachten zijn. Mogelijk dat u verzocht wordt om een vragenlijst in te vullen, om zo voor de therapeut een nog beter beeld te kunnen krijgen van uw gezondheidsprobleem.

 2. Onderzoek

  Aan de hand van de anamnese, zal er een lichamelijk onderzoek worden gedaan. Dit onderzoek zal zich richten op de regio’s waarin u uw klachten aangeeft, en op de gebieden wat volgens de therapeut een relatie kan hebben met uw klachten.
  Tijdens het onderzoek wordt er gekeken in uw mond (hoe is de gezondheid van uw gebit, zijn er bijzonderheden zichtbaar) en zal er gekeken worden naar de functies van uw kaakgewricht (hoe gaat de mond open, hoe sluit deze weer, zijn er geluiden waarneembaar tijdens het bewegen van het kaakgewricht, etc.) Ook kan er gekeken worden naar de functies van uw nek en schoudergordel.

 3. Behandeling

  Aan de hand van de conclusies die worden getrokken vanuit de intake en het onderzoek, zal met u worden overlegd wat de orofaciaal therapeut voor u kunt betekenen. Er zult u een behandelplan worden voorgelegd. De behandelingen zullen er op gericht zijn om op een zo efficiënt mogelijke wijze uw klachten te laten verminderen. Dit kunnen technieken zijn die zowel in de mond, als in het gelaat kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan rektechnieken van de kauwmusculatuur, of van massage van andere belangrijke spieren in de hoofd-halsregio.
  Naast behandelingen van uw hoofd-halsergio, kan de behandeling ook gericht zijn op uw schouderregio en de nek. Door middel van mobilisatietechnieken of manipulaties, kan de invloed van uw klacht op een veilige manier positief worden aangepakt.
  Naast alle ‘hands-on’ activiteiten, zal er mogelijk voor u een selectie worden gemaakt uit een aantal oefeningen die u thuis kunt uitvoeren.

 4. Rapportage

  Aan het eind van de behandelreeks zal er een verslag worden uitgebracht naar uw verwijzer.