Onco-revalidatie

Tegenwoordig zijn de verschillende oncologische aandoeningen goed te behandelen. Door chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en aanvullende behandelingen zoals hormoontherapie en doordat men een lange periode niet actief kan zijn, nemen de conditie en het algemeen welbevinden enorm af.

Na een oncologische behandeling zijn blijvende vermoeidheid en deconditionering (een conditie beneden het gemiddelde) veel voorkomende klachten. Ook de emotionele en fysieke verwerking hebben een grote impact op het algemeen welzijn van de patiënt.

Uit onderzoeken is gebleken dat zowel duur- als krachttraining een positief effect heeft op de spierkracht, de conditie en de kwaliteit van leven. Ook neemt de vermoeidheid af. Zelfs na een jaar na het beëindigen van de therapie blijven deze positieve effecten behouden. Voor meer informatie over deze onderzoeken en andere interessante websites klikt up op deze link: Achtergrondinformatie onco-revalidatie

Ook gaan er steeds meer stemmen op om mensen met kanker al tijdens het behandeltraject te laten trainen. Fysieke activiteit zou kunnen helpen om de conditie van een patiënt zoveel mogelijk op peil te houden en om de neveneffecten van de therapie beter te verdragen.

Met revalidatie, onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut, kunnen vermoeidheid, sterke afname van spierkracht en conditie worden aangepakt. Iedere patiënt heeft een individuele aanpak nodig, waarbij een programma op maat moet worden uitgewerkt.

Bij Paulides + Partners kunt u terecht voor Onco-revalidatie tijdens of na de behandeling, die u ondergaat.

Er vindt eerst een uitgebreide intake plaats, daarbij worden in samenspraak de trainingsdoelen vastgesteld. Vervolgens wordt er een individueel trainingsprogramma opgesteld.

Doorgaans vinden de trainingen 2x per week plaats op maandag en donderdag, gedurende ca. 1 uur in ons trainingscentrum aan de van Beethovenlaan.