Profiel

Peter Paulides

Maatschapslid / Fysiotherapeut

Peter is afgestudeerd aan de Academie voor Fysiotherapie te Leiden in 1978. Na een jaar in het Militair Revalidatie Centrum (1979) startte hij als fysiotherapeut in de vrijgevestigde praktijk Fysiotherapie van Mw. L. Rovers te Voorschoten, welke hij in 1983 voortzette.

In 1997 rondde Peter Paulides als eerste fysiotherapeut in Voorschoten de opleiding Orofaciaal fysiotherapie ( Kaakfysiotherapie) af. Inmiddels maken huisartsen en tandartsen in Voorschoten regelmatig gebruik van zijn expertise op het gebied van klachten aan het kauwstelsel. Ook kaakchirurgen uit Leiden (LUMC), Leiderdorp (Alrijne) en Den Haag (MCH) verwijzen regelmatig naar de orofaciaal fysiotherapeut in Voorschoten. Na bijna 25 jaar is hij nog steeds de enige orofaciaal fysiotherapeut in Voorschoten en een van de weinige kaakfysiotherapeuten in de regio groot Leiden.

Na de management opleiding bij het N.P.I. voltooide hij in 1999 de opleiding Temporo Mandibulaire Dysfunctie en in 2011 de scholing Mimetherapie bij perifere aangezichtsverlamming.

Sinds 2011 neemt Peter deel aan B.U.C.C.A., een multidisciplinaire werkgroep op het gebied van kaakgewricht gerelateerde klachten.

In Voorschoten is sinds 2013 de Ketenzorg ondergebracht bij de regionale ketenzorg organisatie Rijncoepel, waar Peter deel uit maakt van het management team en sinds 2018 met de functie  lokaal coördinator zorg (Locozo).

“Mensen helpen; daar word ik blij van..”

Peter is aanwezig op dinsdag en donderdag.

BIG-nummer: 19034675204