Profiel

Peter Paulides

Fysiotherapeut

Peter is afgestudeerd aan de Academie voor Fysiotherapie te Leiden in 1978. Na een jaar in het Militair Revalidatie Centrum (1979) startte hij als fysiotherapeut in de vrijgevestigde praktijk Fysiotherapie van Mw. L. Rovers te Voorschoten, welke hij in 1983 voortzette.

In 1997 rondde Peter Paulides als eerste fysiotherapeut in Voorschoten de opleiding Orofaciaal fysiotherapie ( Kaakfysiotherapie) af. Inmiddels maken huisartsen en tandartsen in Voorschoten regelmatig gebruik van zijn expertise op het gebied van klachten aan het kauwstelsel. Ook kaakchirurgen uit Leiden (LUMC), Leiderdorp (Alrijne) en Den Haag (MCH) en tandarts-gnatologen verwijzen regelmatig naar de orofaciaal fysiotherapeut in Voorschoten. Na bijna 25 jaar is hij nog steeds de enige orofaciaal fysiotherapeut in Voorschoten en een van de weinige kaakfysiotherapeuten in de regio groot Leiden.

Na de management opleiding bij het N.P.I. voltooide hij in 1997 de opleiding Temporo Mandibulaire Dysfunctie en in 2011 de scholing Mimetherapie bij perifere aangezichtsverlamming.

Sinds 2011 neemt Peter deel aan B.U.C.C.A., een multidisciplinaire werkgroep op het gebied van kaakgewricht gerelateerde klachten.

In Voorschoten is sinds 2013 de Ketenzorg ondergebracht bij de regionale ketenzorg organisatie Rijncoepel, waar Peter deel uit maakte van het management team tot 2020 en sinds 2018 tot 2020 met de functie lokaal coördinator zorg (Locozo).

Eind december 2020 heeft Peter zijn maatschapsdeel overgedragen aan de maatschap Paulides + Partners.

Met ingang van 1 januari 2021 werkt hij als zzp-er op dinsdag en donderdag voor de behandeling van mensen met kaakgerelateerde klachten en/of aangezichtsverlamming.

“Mensen helpen; daar word ik blij van..”

BIG-nummer: 19034675204

KvK nummer: 81371845