Fascilitatietechnieken binnen de neurorevalidatie

15 december 2022

Op 21 en 22 november hebben onze collega's Anne en Kevin de cursus 'Fascilitatietechnieken binnen de Neurorevalidatie' gevolgd. Deze tweedaagse cursus richt zich op het beredeneren en praktisch toepassen van vooral manuele facilitatietechnieken bij zowel cliënten met een centrale, spinale als perifere neurologische aandoening. Onder leiding van docent Dominiek Beckers (jarenlang internationale ervaring op het gebied van neurorevalidatie) hebben Anne en Kevin twee inspirerende bijeenkomsten gehad. Middels praktische oefeningen en workshops met cliënten hebben zij hun kennis en vaardigheden betreft manuele facilitatietechnieken uitgebreid en zullen zij dit kunnen toepassen in de praktijk