Muriël van Eeuwijk rond vervolgtrainingen Motiverende Gespreksvoering af

20 juni 2022

Muriël van Eeuwijk heeft in juni 2022 de vervolgtrainingen Motiverende Gespreksvoering afgerond. Deze trainingen Motiverende Gespreksvoering bestonden uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel was de verdiepende e-learning van drie maanden. Waarin de vaardigheden en kennis van Motiverende Gespreksvoering door middel van casuïstiek, korte stukjes theorie en videodemonstraties werden verdiept en verbeterd. Hierna is er nog een praktijk vervolgtraining gevolgd, die uit twee trainingsdagen bestond. Deze praktijk trainingsdagen stonden in het teken van verdieping en oefenen. Hierbij lag de nadruk op het ontlokken van verandertaal en hoe beter te reageren op weerstand.

Door het afronden van deze vervolgtrainingen Motiverende Gespreksvoering voldoet Muriël van Eeuwijk aan de verplichte eisen om deel te kunnen blijven nemen aan het Chronisch Zorgnet.