Revalidatie na COVID-19

8 mei 2020

Paulides + Partners beweegt mee met de vraag die er is. In deze tijd betekent dat, dat wij ons inzetten om revalidatie na COVID-19 aan te bieden. Wij volgen de ontwikkelingen hierover op de voet.

Veel intensive care (IC) overlevenden ervaren fysieke, cognitieve en psychische problemen na ontslag van de IC, ook wel Post Intensive Care Syndroom (PICS)  genoemd. Deze IC-gerelateerde restverschijnselen leiden tot langdurige beperkingen in het dagelijks functioneren en verminderde kwaliteit van leven. Verschillende studies tonen ook aan als restverschijnselen: spierzwakte, pijn, cognitieve stoornissen, delirium, angst, depressie en posttraumatische stress stoornissen genoemd als directe gevolgen van de kritieke ziekte (critical illness). IC verworven spierzwakte is een van de meest in het oog springende gevolgen van critical illness, en tevens een van de belangrijkste aangrijpingspunten voor de fysiotherapie.

Aanmelding:

• U neemt telefonisch contact op met onze praktijk (071-5617336) of via de email (info@paulidespartners.nl).
• Er volgt een telefonisch intake of een intake online met een gespecialiseerd fysiotherapeut.
• In uw eerste online consult brengt de fysiotherapeut in kaart wat o.a. de belastbaarheid en hulpvraag is. Ook bespreken we tegen welke problematiek u thuis aan loopt.
• Uw fysiotherapeut geeft u advies wat u het beste wel en niet kan doen.
• Er wordt indien gewenst meerdere keren per week contact gehouden om u zo goed mogelijk te begeleiden.
• U krijgt oefeningen om de afgenomen spierkracht weer op te bouwen, ademhalingsoefeningen en oefeningen om de longcapaciteit te verbeteren.

Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, wordt de behandeling in de praktijk voortgezet.

Bron: www.kngf.nl/kennisplatform, www.revalidatiegeneeskude.nlwww.fysiotherapiewetenschap.com